Thiên Trúc Quỳ (Pelargonium)

cay thien truc quy

THIÊN TRÚC QUỲ (PELARGONIUM)

Thiên trúc quỳ (Pelargonium) là một chi của thực vật có hoa bao gồm khoảng 200 loài cây lâu năm, các loài xương rồng và cây bụi, đôi khi do nhầm lẫn, thường được gọi là hoa phong lữ, điều này gây nhầm lẫn, Phong lữ là tên khoa học chính xác của một chi riêng biệt của cây có liên quan thường được gọi là cranesbills hoặc phong lữ hardy. Cả hai chi thuộc về gia đình Họ Mỏ hạc (Geraniaceae). Sự rắc rối bắt nguồn từ Linnaeus ban đầu bao gồm tất cả các loài trong một chi, Phong lữ, nhưng sau đó được tách thành hai chi của Charles L’Héritier năm 1789.

cay thien truc quy
Thiên trúc quỳ có từ 200-280 loài. Các danh mục thực vật hiện đang chấp nhận 250 tên loài. Röschenbleck liệt kê 281 loài.

cay thien truc quy
Thiên trúc quỳ là một chi lớn trong họ Mỏ hạc, họ Mỏ hạc (danh pháp khoa học: Geraniaceae) là một họ thực vật có hoa. Nó bao gồm cả chi Geranium (các loài mỏ hạc) và các loài cây trồng làm cảnh như quỳ thiên trúc, phong lữ mà các nhà thực vật học ngày nay phân loại là thuộc chi Pelargonium, cùng với các chi có hình dạng bề ngoài tương tự khác.

cay thien truc quy
Trong họ Mỏ hạc có khoảng 805 loài, phân bổ trong khoảng 7 đến 14 chi; danh sách các chi trong bảng phân loại thuộc bài này lấy từ cơ sở dữ liệu của Vườn thực vật hoàng gia Kew, Anh quốc. Về mặt số lượng, quan trọng nhất là các chi Geranium, Pelargonium và Erodium. Phần lớn các loài được tìm thấy trong các khu vực ôn đới hoặc ôn đới ấm, đặc biệt là miền nam châu Phi, mặc dù có một số loài sinh trưởng trong khu vực nhiệt đới. Các loài cây này có thể là cây sống một năm hoặc lâu năm. Các loài cây có thân lớn thường có thân gỗ; phần lớn có lông bao phủ. Hoa có 5 cánh và chủ yếu là lưỡng tính.

Một số hình ảnh về thiên trúc quỳ

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

cay thien truc quy

Sưu tầm