Loài Thông 5 Lá Mới Vừa Được Phát Hiện ở Việt Nam

thong 5 la

LOÀI THÔNG NĂM LÁ

MỚI VỪA ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM

Loại thông bonsai mới được ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La.

Thông 5 lá ở Việt Nam có 3 loài: thông Pà Cò, thông Đà Lạt được biết đến từ thời Pháp và loại thứ ba là Pinus armandii vừa tìm thấy ở Sơn La, bị đe dọa ở mức rất nguy cấp.

Nó có những tiềm năng sử dụng làm một loài cây trồng rừng thích hợp để lấy gỗ và hạt ăn được.

thong 5 la

Nón quả thông

Khác với các loại thông Pà Cò, thông Đà Lạt, thông 5 lá ở Sơn La có cụm 5 lá kim rất dài, 12cm – 24cm, buông rủ xuống.

Nón quả lớn, chiều dài 7cm – 10cm, bên trong chứa nhiều hạt lớn. Đặc biệt hạt của loài thông này không có cánh hạt.

thong 5 la

Thân thông

Quần thể thông 5 lá dài ở Xuân Nha với số lượng ước tính khoảng 40 cây trưởng thành, cây tái sinh hiếm, chỉ có khoảng 3 cây con xung quanh.

Trong nghệ thuật cây thế Trung Quốc và Nhật Bản, cây được coi là vua của các loài bonsai với tên gọi Ngũ trâm tùng (thông 5 lá).

Sưu tầm