Cây Lan Thiên Nga

cay lan thien nga

CÂY LAN THIÊN NGA

Cây lan thiên nga hay còn gọi là lan Cynoches viết tắt Cyc. là một loài phong lan do John Lindley công bố vào năm 1832 căn cứ theo một bông hoa do nhà trồng lan Loddiges & Son gửi cho.

cay lan thien nga

Cây lan thiên nga ( Cynoches)cũng cùng một giòng họ với Catasetum, Mormodes, Clowesia. Chữ Cynoches do tiếng Hy lạp “Kyknos” có nghĩa là Thiên Nga và “auchen” có nghĩa là chiếc cổ, căn cứ vào hình dáng trục nhụy của bông hoa đực.

cay lan thien nga

Đặc điểm

Thân cây lan thiên nga như điếu xì gà, dài khoảng 20-40 cm trên ngọn có vài chiếc lá to bản, mỏng và có gân. Dò hoa mọc ở gần ngọn có một vài hoa hoặc rất nhiều hoa như Cyc. cooperi. Hoa nở vào mùa Thu rất thơm và lâu tàn, to chừng 12-15 cm tùy theo giống.

cay lan thien nga

Lan Thiên nga là lọai dễ trồng và dễ ra hoa nó ra theo mùa tứ tháng 9 đến 11. Sau khi tàn hoa bạn cho nó nghỉ khoàng 2 tháng, bằng cách cho vào trong mát, 1 tuần tưới nước 1 lần cho giả hành nó không có teo nhiều, nếu rể muc thì lấy cây ra khỏi chậu cắt hết rể bỏ vào chậu treo lên, nếu rể còn tốt thì cứ để yên thế trong chậu.

Một số hình ảnh cây lan thiên nga

cay lan thien nga

cay lan thien ngacay lan thien nga

cay lan thien nga

cay lan thien nga

cay lan thien nga

cay lan thien nga cay lan thien nga

cay lan thien ngacay lan thien nga

cay lan thien nga

Sưu tầm