Cây Hoa Mẫu Đơn Vùng Washington

mau don wahington

CÂY HOA MẪU ĐƠN VÙNG WASHINGTON

Đối với người phương Đông, hoa mẫu đơn không chỉ tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, sắc đẹp mà còn là biểu tượng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhiều con cháu…

mau don wahington

Trong ngôn ngữ các loài hoa phương Tây, nhờ những đặc tính y học tuyệt vời, hoa mẫu đơn được xem như một loại dược thảo quý để chữa bệnh. Bên cạnh đó, loài hoa này theo người Tây phương còn mang ý nghĩa “sự e lệ”.

mau don wahington

Đối với người phương Đông, hoa mẫu đơn không chỉ tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, sắc đẹp mà còn là biểu tượng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc với nhiều con cháu…

mau don wahington

mau don wahington

mau don wahington

mau don wahington

mau don wahington

mau don wahington

Sưu tầm