Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Thùa

Cây thùa

CÁCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THÙA

Cây Thùa hay còn gọi: cây Agao, cây Agao Mỹ, cây Dứa Cảnh, cây Dứa Mỹ, cây Thế Kỉ. Tên khoa học cây Thùa là: Agave angustifolia.

Cây thùa

Ứng dụng của cây Thùa không chỉ là làm cây cảnh, trang trí sân vưườn, công trình, tạo cảnh quan xanh; mà cây Thùa còn được dùng để sản xuất rượu mescal.

Cây thùa

Cách trồng cây Thùa:

Cây Thùa có thể trồng bằng phương pháp tách gốc.

Cây thùa

Cách chăm sóc cây Thùa:

Cây Thùa là một trong những loại cây dễ trồng, ít cần phải chăm sóc.

Cây thùa

Cây Thùa có khả năng sinh trưởng trên nhiều loaị đất khác nhau: đất thịt, đất thịt pha, đất cát pha, đất mặn, đất phèn…Nếu là đất có độ phèn cao thì có thể tiến hành xử lý sơ bộ bằng vôi trước khi trồng để tạo điều kiện dinh dưỡng tốt hơn cho cây phát triển.

Cây thùa

Cây Thùa phát triển mạnh ở những nơi nhiều nắng và ánh sáng. Tuy nhiên, cây Thùa cũng có thể sống ở nơi bán bóng.

Cây thùa

Do là cây có khả năng chịu hạn nên nhu cầu về nước của cây Thùa là không cao, chỉ cần tưới 1-2 lần/tuần. Khi trời mưa thì không cần tưới.

Là cây có sức đề kháng cao nên cây Thùa hầu như không bị sâu bệnh phá hại.

Cây thùa

Sưu tầm và biên soạn.