Cây Cỏ 4 Lá

CÂY CỎ 4 LÁ

Cỏ bốn lá là một biến dạng bất thường của cỏ ba lá thông thường.

cay co bon la

Người ta tin rằng cỏ bốn lá đem lại may mắn cho những ai tình cơ tìm thấy chúng. Theo truyền thuyết, mỗi lá đại diện cho một thứ: lá đầu tiên đại diện cho niềm tin, lá thứ hai là sự hy vọng, lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn. (cỏ ba lá đã được thánh Patrick sử dụng như phép ẩn dụ cho Ba Ngôi Ki tô hữu).

cay co bon la

Chi Cỏ ba lá đôi khi có nhiều hơn bốn lá: kỷ lục đã được ghi nhận là 56 lá, được phát hiện bởi Shigeo Obara ở Hanamaki, Iwate, Nhật Bản ngày 10 tháng 5, 2009.

[31/12/2013 09:47:53] Không khí chào ðón Nãm M?i 2014 ðang tràn ng?p kh?p nõi trên th? gi?i. Trong ?nh: Ð? trang trí trong ðó có c? 4 lá m?t món quà truy?n th?ng ðý?c cho là mang ð?n may m?n trong Nãm M?i b?y bán t?i ch? ? Rostock, Ð?c ngày 30/12. AFP-TTXVN


Người ta ước tính rằng có khoảng 10.000 cây cỏ ba lá mới có một cây cỏ bốn lá. Tuy nhiên, xác suất này không thể làm nhụt chí những người đi sưu tầm cỏ bốn lá, kỷ lục được ghi nhận lên tới 160.000 cỏ bốn lá được tìm thấy.Cỏ không ăn được.

Sưu Tầm Và Biên Soạn