Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây SaLa

Cây sa la

CÁCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY SALA

 

Cây sala hay cây sa la, cây đầu lân có tên khoa học: Couroupita surinamensis Mart. ex Berg, thuộc họ: Lộc vừng Lecythidaceae.

Cây đầu lân hay cây sala song thọ là cây được trồng nhiều trong khuôn viên chùa, có ý nghĩa trong Phật giáo.

 

Cây sa la

 

Cách trồng cây sala:

Cây đầu lân được nhân giống bằng hạt.

Cây đầu lân rất dễ trồng, thích hợp với nhiều loại đất khác nhau. Khi trồng cây đầu lân hay cây salak thì nên bón lớp phân hữu cơ dày từ 15-20cm giúp cây mau ổn định bộ rễ.

Trong ba năm đầu tiên, cây có thể cao đến 3-4m, gốc có đường kính 8-10cm. Sau đó khi mà cây đầu lân phát triển thì thân cây có lớp vỏ ngoài hóa gỗ và cây bắt đầu chậm lớn, cành phân nhánh mạnh, tán lá rộng. Cây 10 năm tuổi thì bắt đầu ra hoa, học từ thân và sẽ mọc hàng loạt kín hết thân gỗ.

 

Cây sa la

 

Chăm sóc cây sala:

Cây rất dễ chăm sóc, những năm đầu tiên thì nên bón phân 2 lần/năm, tưới nước thường xuyên.

Cây sala hay cây kỳ lân có hoa mang hương thơm dễ chịu nhưng trái thì rất thúi, khi bổ trái thúi ra mới lấy được hạt. Hạt phải để thúi đi mới nảy mầm lên cây.

Sưu tầm và biên soạn.