Các Giống Nhãn ở Việt Nam

nhan

CÁC GIỐNG NHÃN Ở VIỆT NAM

nhan

Nhãn giống là cơ sở để phát triển và sản xuất nhãn. Nếu không có cây giống tốt thì không thể có được vườn nhãn chất lượng cao.

Nhãn tiêu da bò: Gồm có các giống như tiêu huế, tiêu lá bầu, tiêu đường… là những giống nhãn đang được ưa chuộng do có nhiều ưu điểm như: Cây phát triển rất nhanh, năng suất cao, dễ cho ra hoa quả vụ, hai năm có thể cho ba vụ quả. Khi quả chín có màu vàng nhạt, cơm hơi dai, ít nước, ngọt vừa, ít thơm.

Nhãn long: Là giống nhãn dễ trồng, cho năng suất cao, mỗi năm có hai vụ quả. Tuy nhiên, phẩm chất của nó không cao, không được ưa chuộng do hạt to, cơm mỏng và nhiều nước…

Nhãn giồng da bò: Là loại nhãn được trồng chủ yếu ở những vùng đất cát giồng, là giống nhãn ngon, cơm nhãn khô và dày. Nhãn giồng mỗi năm chỉ cho thu hoạch một vụ quả nên năng suất không cao. Đặc biệt, trong nhóm nhãn này có giống nhãn xuồng cơm vàng được ưa chuộng nhất do cơm nhãn dày, quả to nhưng năng suất lại không cao.

Ngoài ra, còn có các giống nhãn khác như: Nhãn supe, nhãn hồng, thái long tiêu, Dona, Hưng Yên… là những loại nhản có phẩm chất tốt như: Dày cơm, hạt nhỏ mà diện tích trồng không đòi hỏi phải rộng lớn.

nhan

Phương pháp chăm sóc cây giống

Trong sản xuất truyền thống người trồng nhãn vẫn thường dùng cây giống gieo từ hạt thành cây nhưng loại cây giống này có một số nhược điểm như: Sinh trưởng chậm, biến đổi nhiều, chất lượng thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Do vậy, cây giống gieo từ hạt chỉ nên dùng làm cây ghép.

Hiện nay, trong sản xuất người ta thường dùng cây giống chiết cành và cây giống ghép, bởi chúng có nhiều ưu điểm từ cây mẹ, ví dụ như: Tán cây rộng, thấp, sớm ra quả. Tuy nhiên, cây ghép vẫn tồn tại một số nhược điểm như: Tốn nhiều nguyên liệu, tỷ lệ thành công thấp, bộ rễ nông, sức chống gió, chống đổ yếu. Do vậy, loại giống này cũng ngày càng ít được sử dụng hơn trong sản xuất.

Bên cạnh đó, cây chiết cành đều có được ưu điểm của hai cây gốc, có rễ cái, bộ rễ ăn sâu, chống hạn, chống đổ tốt, tiêu hao nguyên liệu ít, có thể làm cho giống ưu tú được nhanh chóng đưa vào sản xuất rộng rãi.

Sưu tầm