Cách trồng và chăm sóc cây Hoa Cẩm Tú Cầu

CÁCH TR?NG VÀ CH?M SÓC CÂY HOA C?M TÚ C?U

 

  • Cây hoa c?m tú c?u có tên khác: Bát tiên hoa, T? d??ng hoa.
  • Màu s?c: lam, xanh tím, tr?ng, h?ng ph?n, ??…
  • C?m tú c?u là lo?i cây lá r?ng thu?c h? c? Tai hùm.
  • ???ng kính hoa:  15 – 30cm
  • Chi?u cao thân: 50 – 70cm
  • Ngu?n g?c hoa c?m tú c?u: Nh?t B?n.

 

hoa cam tu cau

 

Hoa Tú c?u Nh?t B?n là lo?i c?i ti?n t? hoa tú c?u c?a châu Âu. Th?i gian hoa n? t? tháng 6 – 7. B?t ??u t? tháng 7 nên ??t cây trong nhà n?i có ?? ánh n?ng và tháng 4 cây s? n? hoa.

–         Lo?i Hortensia: hoa hình tú c?u dùng ?? trang trí

–         Race cap: dáng hoa gi?ng lo?i Gakuazisai.

–         Picotitype: hoa có ?ài vi?n tr?ng.

 

hoa cam tu cau

 

Cách tr?ng hoa c?m tú c?u

Mùa ?ông nên ??t cây d??i mái hiên ?? cây c?m tú c?u không b? th?m s??ng.

–         Gieo tr?ng: mùa xuân ??n mùa hè nên mua cây gi?ng v? tr?ng. T? l? ??t tr?ng là 6 ph?n ??t Akadama h?t nh?, 3 ph?n ??t mùn và 1 ph?n ch?t khoáng tr?ng cây. ??t cây n?i có ?? ánh n?ng và ?i?u ki?n thoát n??c t?t, sau ?ó ti?n hành bón phân. T??i thêm n??c sau khi b? m?t ??t trong ch?u ?ã khô.

–         Sau khi hoa n?: sau khi cây n? hoa l?p t?c c?t b?  2 – 3 m?u nhánh d??i hoa và 1 ph?n 2 thân, sau ?ó chuy?n cây sang ch?u khác. Khi cây ?ã m?c ch?i nách thì cây s? ra ch?i hoa vào mùa thu. Trong mùa ?ông nên t??i n??c sau khi b? m?t ??t trong ch?u ?ã khô và ??t cây trong nhà t?i n?i có ?? ánh n?ng.

 

hoa cam tu cau

 

Chú ý

T? th?i k? n? hoa ??n mùa thu, m?i tháng nên bón 1 l?n phân n??c cho cây.

 

hoa cam tu cau

 

?i?m quan tr?ng

–         ??t cây hoa c?m tú c?u n?i có ?? ánh n?ng.

–         T??i n??c sau khi b? m?t ??t trong ch?u ?ã khô.

–         Sau khi n? hoa nên c?t t?a ?? giúp ch?i hoa phát tri?n.

 

cay hoa cam tu cau

 

S?u t?m và biên so?n.

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field

http://cayhoacanh.com/wp-content/themes/eStore/js/superfish.js">