Cây Vạn Lộc

CUNG CẤP CÂY VẠN LỘC   Cây vạn lộc có tên Aglaonema hay Aglaonema red, thuộc họ Araceae. Cây vạn lộc có xuất...

Cây Kim Hổ

CUNG CẤP CÂY KIM HỔ (XƯƠNG RỒNG KIM HỔ)   Cây xương rồng kim hổ hay cây kim hổ có tên khoa học: Echinocactus...

Cây Thu Hải Đường

CUNG CẤP CÂY THU HẢI ĐƯỜNG   Cây thu hải đường có tên khoa học: Begonia spp, thuộc họ: Thu hải đường. Cây có...

Cây Sống Đời

CUNG CẤP CÂY SỐNG ĐỜI   Cây sống đời hay cây thuốc bỏng, cây lá bỏng, có tên khoa học: Kalanchoe pinnata,...

Cây Hồng Môn

CUNG CẤP CÂY HỒNG MÔN (Vĩ hoa thon)   Cây hồng môn (vĩ hoa thon) có tên khoa học: Anthurium scherzerianum,...

Cây Trầu Bà

CUNG CẤP CÂY TRẦU BÀ   Cây trầu bà có tên khoa học: Epipremnum aureum, thuộc họ Araceae. Cây trầu bà có...

Cây Trầu Bà Đế Vương

CUNG CẤP CÂY TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG   Cây trầu bà đế vương có tên khoa học là Philodendron oxycardium, thuộc họ...

Cây Trúc Mây

CUNG CẤP CÂY TRÚC MÂY   Cây mật cật hay cây trúc mây có tên khoa học là Rhapis excelsa.     Đặc...

Cây Kim Phát Tài

CUNG CẤP CÂY KIM PHÁT TÀI   Cây kim phát tài hay cây kim tiền có tên khoa học: Zamioculcas zamiifolia, thuộc...

Cây Ngân Hậu

CUNG CẤP CÂY NGÂN HẬU   Cây ngân hậu có tên khoa học: Chinese Evergreen, thuộc họ ngân hậu. Cây ngân hậu...

Cỏ Lan Chi

CUNG CẤP CÂY CỎ LAN CHI   Cỏ lan chi hay thảo lan chi có tên khoa học là Dianella ensifolia, thuộc loài cỏ...

Cây Cau Hawaii

CUNG CẤP CÂY CAU HAWAI   Cây cau Hawai (cây cau Hawaii) có tên khoa học: Chamaedorea elegans, thuộc họ...

Trang 3 trong 512345