Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Sen Đá Chuỗi Ngọc

Cây chuỗi Đà Lạt

CÁCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CHUỖI

 

Cây chuỗi hay cây chuỗi xanh nguyên sản, cây chuỗi xanh, cây sen đá chuỗi ngọc, cây chuỗi Đà Lạt. Cây chuỗi có tên khoa học: Sedum morganianum, là cây thân thảo, mọc rũ. Cây thường được trồng trong chậu làm cây nội thất trang trí.

 

Cây chuỗi Đà Lạt

 

Cách trồng cây chuỗi:

Nhân giống sen đá chuỗi ngọc bằng giâm cành. Mùa thu cắt cành có lá hình cầu, dài khoảng 7-8cm, vùi trong cát, giữ nhiệt độ 15-22 0C, giữ ẩm, sau 20 ngày ra rễ. Sau đó, có thể trồng cây vào chậu, mỗi chậu 3-5 cây con.

 

Cây chuỗi Đà Lạt

 

Cách chăm sóc cây chuỗi:

Sen đá chuỗi ngọc ưa ẩm, ấm, ánh sáng tán xạ, chịu hạn, không chịu rét; yêu cầu đất tơi xốp thoát nước.

Đất trồng thường dùng là đất vườn, đất lá mục hoặc than bùn và cát. Mỗi năm thường thay chậu vào mùa xuân hoặc mùa thu. Sen đá chuỗi ngọc có lá dày, tròn như chuỗi hạt, trông rất lạ, có thể trồng vào chậu hoặc treo tạo nên cây cảnh đẹp.

Sưu tầm và biên soạn.

 

Cây chuỗi Đà Lạt